Editura ACTAEON BOOKS, prin colecțiile sale, își propune să tipărească într-un mod imaginativ, modern, texte care, printr-o abordare rutinieră, au devenit ca și ”îngropate” pentru conștiința publică. De asemenea, dorește să aducă în fața cititorului opere de semnificație specială, îndealung ignorate, dar care devin astăzi, odată cu transformările pe care lumea modernă le impune spiritului public, mai mult decât relevante.

VALERIA BILȚ BLESTEMAT A FI ORICARE

Autor: VALERIA BILȚ
Titlu: BLESTEMAT A FI ORICARE
Gen: ROMAN
Colecția CONTEMPORARY
Pagini: 336
Dimensiuni: 17x24 cm
Editura: ACTAEON BOOKS
ISBN
Preț: 50.00 Ron                                   …⇅…

Deși început cu multă vreme înaintea cărții precedente, prozatoarea trenează redactarea romanului Blestemat a fi oricare (Actaeon Books, Baia Mare, 2024) din pricina barierei afective, evenimentul traumatic în jurul căruia gravitează trama epică, și anume pierderea, mai mult decât prematură, la câteva zile după promovarea examenului de maturitate, a unicului fiu, într-un teribil accident automobilistic cauzat de prietenul vitezoman. Titlul, reluat autenticist în interiorul tomului, aparține protagonistului, întregul roman stând sub semnul fatuumului, al coincidențelor, presentimentelor, misterelor și viselor oraculare. Acesta transcrie gândul adolescentului terifiat de cuvintele din vis, pe care mama îl pune să le consemneze, totodată, semnalând că menirea lor, avertizantă, e de a-i stopa potențialele ratări. Spaima mamei ca aceste lexeme, oraculare, să nu se îndeplinească o fac să rămână cantonată într-o pietrificare abulică și să capete conștiința inamovibilității destinului: ,,De era «oricine», s-ar fi referit la un anonimat terestru, la neîmplinirea visurilor lui, la un destin social neîmplinit… Dar, «oricare» trimite la hazard, la identitatea şi egalitatea în faţa morţii. Oricare dintre noi poate fi alesul sorţii, al hazardului, al morţii… Acum știu! «Oricare»! Nu «Oricine»!” Făcând apel la jurnalul naratoarei, la caietul de amintiri al colegilor, Gânduri pentru eternitatea lui Horia și la aducerile aminte ale prietenilor apropiați, textul re-compune scurta odisee terestră a fiului, ca un omagiu cauterizant, analgezic adus memoriei acestuia. Debutul cărții este unul ex abrupto, convulsiv, alcătuit dintr-o pletoră de senzații disjunctive care par a găsi în demersul confesiv, scriptural, o oarecare cauterizare a suferinței: „Brusc, simt că se nasc cuvintele în mine și vor să se așeze pe hârtie, ca pe un liman solid al gândurilor mele. Ca pe o margine de suflet a lui Dumnezeu, să se aline durerea mea.” Drenajul rememorativ este realizat în volute, trecând ani de la o consemnare la alta, până când prozatoarea va fi gata să-și asume valorificarea scripturală a trecutului. Până atunci, elaborează în gând textul pe care nu are puterea emoțională de a-l încredința hârtiei. Scrisul devine un adjuvant al solitudinii și des-ființării sinelui, golit brutal prin pierderea atributului matern. Jurnalul prim al protagonistei este dublat de relatarea întâmplărilor propriu-zise, în cheie nostalgică uneori, încărcată de mânie, dar mereu cu mândria unei femei ieșite din magmă seniorială. Semnele fatalității sunt presărate peste tot, prin refuzul gitanei de a-i citi în palmă sau prin apariția, la 20 de ani, în apa cu lumânare a lui Nushi, cea care spunea că a găsit o posibilitate de comunicare cu spiritele, a imaginii Maicii Sfinte, prin stările superlative de angoasă sau prin aprehensiunea, în ultimele luni, a unui pericol iminent ce-l paște pe Horia. Obsesdantul avertisment, prezent și pe coperta întâi în buna transpunere plastică a lui Lucian Dobârtă, relevă o apariție miraculoasă și spectaculară, pe pajiștea râului Lighet, a unui Christ răstignit, vertical, ce-și rotește crucea și o privește cu compasiune trimițându-i un mesaj. Dimensiunea metafizică, transcedentală a părții secunde nu poate fi pătrunsă fără un bagaj minim de cunoștințe de filosofie budhistă. Și avem și aici o evidentă tehnică a palimpsestului, care obligă cititorul la lecturi adiacente, ale textului-mumă, necesare surprinderii chintesenței acestei secțiuni. Nici prin acest aspect romanul nu este unul comod, ci angrenează paliere de receptare multiple. Romanul are și note spectaculare, de policier contemporan, precum cele prezente în subcapitolele Scenariu posibil sau O copilărie furată. Scenarii posibile, când avem acces, la rețeaua traficanților de droguri, succedate de răzbunări sangvine și penelări ale strategiilor de corupere a minorilor. În oglindă, față de romanul precedent, pare tratată plecarea, pentru 1 an, în America. Confruntarea cu realitatea transatlantică, serviciile de îngrijire a persoanelor vârstnice aflate sub hegemonia româncelor din Seattle sunt fixate în tușă chirurgicală, cu obiectivarea celui care nu e alterat de năstrușnicia visului american holywoodian. Tot aici are loc concilierea cu biserica, aspect întărit și de statutul de profesoară de limba română pentru copiii din diaspora de pe lângă școala penticostală de duminică. Auzind felul în care se exprimă pruncii concitadinilor, Doamna/ Lady nu poate să nu exclame: „N-am mai pomenit o limbă atât de barbară ca româneasca americănită!” Daniela Sitar-Tăut

DANIELA SITAR-TĂUT ANETA FĂZĂCAȘ ANDREEA LAURENȚIU (COORDONATORI) SCRIITORI DIN NORD = ÉCRIVAINS DU NORD = WRITERS OF THE NORTH

Autor: DANIELA SITAR-TĂUT ANETA FĂZĂCAȘ ANDREEA LAURENȚIU (COORDONATORI)
Titlu: SCRIITORI DIN NORD = ÉCRIVAINS DU NORD = WRITERS OF THE NORTH
Gen: TRADUCERE
Colecția CONTEMPORARY
Pagini: 186
Dimensiuni: 17x24 cm
Editura: ACTAEON BOOKS
ISBN 978-606-94948-3-7
Preț: 30.00 Ron                                   …⇅…

Proiectul nostru traductologic a vizat stimularea creativității și a dorinței de afirmare a copiilor și a tinerilor, pregătindu-i pentru o viață 11cu noi și multiple provocări, reflectate în numărul mare de scriitori selecționați, diversitatea stilistică a acestora, dar și dezvoltarea abilităților de comunicare multilingvistice, ca elemente constitutive ale personalității tânărului european contemporan, prin provocarea tinerilor de a cunoaște literatura locală, dar și de a o reflecta în limbi de circulație internațională. Dacă progresia lingvistică este un proces relativ ușor de proiectat și realizat, cea culturală constituie o piatră de încercare pentru profesor, deoarece implică atât componenta cognitivă, cât și pe cea afectivă, având un caracter ciclic, în trepte, competențele asimilate anterior fiind supuse unei deconstrucții și reconstrucţii permanente sub influența noilor cunoștințe. Cel mai dificil proces a fost cel al traducerilor lirice, decodarea corectă – sperăm noi, a sensului pe care autorul a dorit să-l transmită, dificilă pentru elevii ciclului liceal. Nivelul lor de competențe lingvistice poate ajunge la C1, ca limbă străină principală și B1-B2, ca limbă străină secundară. La nivel intra-textual, consultarea dicționarelor a dus la o utilizare inadecvată a anumitor termeni, deoarece elevii s-au mărginit uneori la preluarea sensului prim, abia după o primă corectură structurile problematice fiind prelucrate în funcție de context, limbaj, nivel de limbă. Prezența unor fraze specifice limbii române, preluarea „după ureche” a calculilor lingvistici s-au dovedit pietre de încercare pentru tinerii interpreți. Tentativele de a apela la Google translate au condus la barbarii semantice, deoarece acesta este un instrument care poate traduce eficient doar cuvinte disparate sau fragmente de propoziție. Proiectul traductologic Scriitori maramureşeni a fost demarat în anul 2020 dar, din motive pandemice, am sistat temporar concretizarea lui editorială. Tălmăcirile în limba franceză au fost coordonate de doamnele Aneta Făzăcaș, cea care m-a ajutat, de fiecare dată să definitivez și șlefuiesc à la française năstrușnicele mele inițiative, Paula Oros și subsemnata, în vreme ce limba engleză a beneficiat de suportul doamnelor Doina Czibere, care ne-a oferit o pertinentă transpunere a prozei regretatului Augustin Buzura, Andreea Laurențiu și Selena Acqui, care ne-a asigurat și tălmăcirea prefeței. În ultimii ani am găzduit numeroase manifestări, care să înlesnească apropierea tinerilor de condeierii locali, dintre care mulți s-au impus în circuitul național sau chiar internațional, ca voci lirice sau epice inegalabile, într-un duet traductologic care s-a dorit a fi un liant între generații, dar și o promovare a literaturii maramureșene. 12Din păcate, doi dintre locatarii acestui tom au plecat dintre noi. Este cazul rafinatului echinoxist George Achim și a profundei Ioana Ileana Ștețco. Ne-au fost alături în acest voiaj temerar: Alexa Gavril Bâle, Gheorghe Mihai Bârlea, Florica Bud, Elena Cărăușan, Betty Kirchmajer- Donca, Rodica Dragomir, Ștefan Jurcă, Vasile Morar, Vasile Muste, Gheorghe Pârja, Nicolae Scheianu, Echim Vancea și parodistul Lucian Perța. Dintre prozatori, am reușit să-i includem în volumul nostru doar pe acad. Augustin Buzura, Ioan Groșan și Marian Ilea. Această apariție editorial nu ar fi fost posibilă fără generosul sprijin al doamnei Dana Buzura-Gagniuc, manager al Revistei de cultură „Nord Literar”, promotor infatigabil al tinerilor, drept pentru care îi adresăm și aici calde mulțumiri. O ultimă precizare: am selecționat, pentru demersul nostru, doar membri ai Uniunii Scriitorilor din România, pentru a impune un oarecare criteriu valoric, în vreme ce alegerea autorilor și textele prezente în el a aparținut traducătorilor. Daniela Sitar-Tăut

DANIEL BOZGA APE FURATE

Autor: DANIEL BOZGA
Titlu: APE FURATE
Gen: POEZIE
Colecția CONTEMPORARY
Pagini: 602
Dimensiuni: 17x24 cm
Editura: ACTAEON BOOKS
ISBN 978-606-95775-0-9
Preț: 70.00 Ron                                   …⇅…

Rareori întâlnim o îmbinare, în aceiaşi persoană, între un artist plastic şi un poet. Este cazul, însă, al lui Daniel Bozga, scriitor cu alură adolescentină, căruia-ţi vine să-i ceri cartea de identitate într-un pub, neconsiderându-l ajuns încă la vârsta majoratului legal. Constituţia angelică, efebică, pare doar un camuflaj care protejează o interioritate profundă, turmentată de angoase seismice a unui sine ce nu-şi pare a găsi locul printre semeni. El pare a fi (re)descoperit un teritoriu liric ce-i vine ca o mănuşă: cel al poeţilor maudits. Deşi se declară congener lui Bacovia, prin atitudinea reclusivă în faţa lumii, fascinaţia vidului şi a thanaticului, acesta nu împărtăşeşte economia lexicală a predecesorului, exprimându-se fecund, prin valuri torentice de vocabule care-i traduc patmosul sufletesc. Sensibilitatea de extracţie paşoptistă este dublată de o vădită atracţie pentru radiografia interiorităţii, într-o tentativă de redobândire a normalităţii. Perioada în care a fost creat prezentul tom, Ape furate este amplasată între anii 2019 – 2023. Cartea este compartimentată în trei secțiuni. Cea dintâi – definită Trecut (156 de poeme), cea secundă – Prezent (92 de poeme) și cea din urmă – Viitor (142 de poeme). Temele majore ale acestuia sunt, potrivit mărturiei auctoriale: Alienarea, iubirea, Muza, aproprierea temporalității, într-un liant ce reunește cele trei subdiviziuni, trecutul, prezentul și viitorul, toate reflectate printr-un canal cu iz de literatură de anticipație, denumit „extragerea amintirilor“. La fel ca și volumele precedente și acesta este dedicat Ștefaniei, inepuizabil rezervor germinativ, iubită superlativă, muză reverberantă, analgezic ființial și epicentru biotic al condeierului. Elementul novator al cărții „constă în povestea spusă din perspectiva amintirilor și a personajelor multiple ce recreează propria lor realitate, apoi capacitatea lor de a accesa și extrage amintirile, precum și de a interveni în interiorul lor, pentru a aduce o schimbare în relația cu trecutul, deschizând astfel perspective noi către viitor.“ (Daniel Bozga)Textul cu care demarează secțiunea primă, Trecutul, mizează pe dubla accepțiune a lexemului Palingeneză. În filozofia idealistă acesta desemnează o renaștere după o moarte reală sau aparentă, în vreme ce biologia îi conferă un sens adiacent, acela al apariției în procesul dezvoltării unor indivizi a unor caractere deja dispărute pentru grupa din care aceștia fac parte: „Ele nu dispar niciodată – nu avem cum să le schimbăm, doar învățăm din ele“. Ființa este atrasă fantast înspre un trecut asezonat cu ingrediente hedoniste, degradante, care o târăsc în bolgii angoasante din care doar Ea, zeița absolută, îl poate sustrage. Există o îngemănare între păcat, durere și plăcere, aspect redat prin structuri oximoronice de tipul: „Dulce-i Durerea, a mea durere...“. Gândurile erodează ca un vierme fantast ființa dilematică ce nu-și poate asuma starea de beatitudine decât sporadic, atârnând între stări contradictorii, observând mediul pentru a putea facilita tranziția dintre trecut spre prezent. Rezervorul rememorării se cere înlocuit cu „amintiri din prezent.“ Apele furate sunt receptacolul permisiv, o cutie a Pandorei care lasă să se propage durerea și păcatul. Tentațiile apocaliptice conduc discursul liric înspre aserțiuni gnomice. Uitarea, dat inexorabil al umanității, este percepută ca prima treaptă a extincției. Poetul se întrupează într-un prototip umanoid, Omul Mulțimii, care-și lasă seva sangvină în „marea ierbii“. Sinele se multiplică abracadabrant, într-un halou proliferant: „Nu văd decât zeci de versiuni ale mele înspre o singură mască ce răsucește chipuri precum foile inefabile de cer...“

LUCIAN PERȚA CU BUSOLA PRIN BIBLIOTECĂ

Autor: LUCIAN PERȚA
Titlu: CU BUSOLA PRIN BIBLIOTECĂ
Gen: PARODII
Colecția CONTEMPORARY
Pagini: 299
Dimensiuni: 17x24 cm
Editura: ACTAEON BOOKS
ISBN 978-606-94948-4-4
Preț: 35.00 Ron                                   …⇅…

„Unii poeți cântă natura, alții − manierele elegante, unii cântă dreptatea, libertatea, sunt utopici, sceptici sau optimiști. Numai Lucian Perța le descântă pe toate. Dacă-i dai un ghem de mătase, el îl desface și face un ghem de lână, îl toarce pe fus și țese un covor, asemeni celui din Botiza, în care cătanele nu se țin de mână, ci au după ureche un creion chimic, cu care scriu răvașe din armata din amintire. Câte un oștean mai visător compune scrisori în versuri, de dor și de dragoste despărțită. Numai unul, cu mustață șăgalnică, bate cuie de purpură în zidul tandru al sentimentelor noastre. Fusul toarce ca o pisică sălbatică firul de lână din cuvintele limbii române. Cum vine de sus, așa merge pe fus. Lucian Perța, acolo la Vișeu de Sus, și-a construit Marele Imperiu al Parodiei, asupra căruia domnește pe deplin. Și asta n-o spun numai eu, ci au spus-o răspicat, prin vremuri, Laurențiu Ulici, Gheorghe Grigurcu sau Mircea Martin. Da, am fost de față când Laurențiu l-a definit ca un mare parodist al literaturii române contemporane. Altruiștii spun că este cel mai mare. Pe masa din preajma tronului parodic, când a făurit această antologie, au stat poeți care, lună de lună, au luminat o pagină de poezie. În fața parodistului, toți sunt egali, ca în fața Judecății de Apoi. Între poezia originală și replica parodică a lui Lucian Perța este o căsnicie fără divorț, o tandrețe din care câștigă parodia. Lucian a schimbat și definiția parodiei. Deși cuvântul vine de la grecii cei antici, el i-a dat libertatea de a fi în rând cu noi, cei care mai punem și piper în mierea de albine. Dar cu Lucian Perța nu-mi pun mintea, deoarece știu că are o putere cu mai multe capcane. Pe care nu le pricep. Ondularea lui cu poemele confraților este o formă de a primeni noi teritorii lirice. Cum spuneam, unora ni se pare parodia o poezie întoarsă pe dos, dar și un fel de prelungire a înțelesurilor râvnite de autorii poemelor. Până la bardul de la Vișeu de Sus, parodia era risipită prin ungherele literaturii. Era un simplu zâmbet în prier. Lucian a intuit la vreme că lumea unui poem este mai reală decât convenția acestei vieți, văzută prin simboluri. El a inventat logodna poemului cu parodia, care nu se nuntesc, dar fiecare exercițiu liric este un banchet al spiritului. În anii tinereții noastre semăna cu noi. Apoi, am plecat prin lume să ne căutăm norocul. Când l-am reîntâlnit, Lucian purta un elegant costum de parodist, făcut de marii croitori ai culturii clujene. Purta și o pălărie solemnă, care niciodată nu-i zbura de pe cap. Cu acea pălărie de mușchetar vișeuan a intrat pe poarta literaturii române. Lucian Perța a cucerit orașe cu reviste literare de prestigiu național. Dar regatul lui este în Maramureș, de unde arată Nordul parodiei românești. Portretul lui este în mișcare, se adaptează după mode poetice și timp, cu un altruist Olimp. Este un parodist pe viață și pe operă, care nu supără pe nimeni, ci, din contră, unora le face un mare bine. Le ridică prestigiul poeziei, le asigură locul râvnit cu armele lucitoare ale parodiei. Că pentru Lucian, parodia este o armă duioasă, cum pentru Conu Alecu Paleologu era politețea. Da, politețea ca armă. Confratele și prietenul Ioan Moldovan scria: „Lucian Perța camuflează în sine un cititor – firește și un poet – împătimit de poezie, un erudit al tehnicilor prin care ea, poezia, atât de refractară în a-și devoala misterul, este supusă. Jongleria parodică este, în fond, o formă mascată a melancoliei.” Tenacitatea de a fi prezent, lună de lună, în paginile revistei de cultură „Nord Literar”, cu parodii după nume de rezonanță ale poeziei românești contemporane, m-a făcut să cred că Lucian Perța indică Nordul acestui gen, care l-a făcut celebru. Așa s-a născut această antologie, care marchează două decenii de la ieșirea în lume a primei reviste de cultură din istoria Maramureșului. În acest moment aniversar nu-i uităm pe fondatorii ei, colaboratorii care au susținut prestigiul ei prin valoarea textelor. Așa că îi mulțumim și lui Lucian Perța.“ Gheorghe PÂRJA

Pregătim titluri din această colecție...
Pregătim titluri din această colecție...
Contact

   Scrie-ne un mesaj şi în cel mai scurt timp veţi fi contactat(a) de către unul dintre operatorii noştri.

SC ACTAEON BOOKS SRL

Nr. Reg. Com.: J24/113/26.01.2019

CUI 35499443

MM, Baia Mare, RO

Strada: Lupului 34/42

Cod poștal: 430383

Telefon: 0755914992

Email: actaeonbooks@gmail.com

Suport clienți:

Luni – vineri

Orele: 09:00-17:00